Close

Površinska obrada

Todebo svojim klijentima pruža kompletnu uslugu i nudi površinsku obradu uz pomoć pažljivo odabranih saradnika pod nadzorom Todebo tima. Površinska obrada zavisi od vaših potreba i zahteva. Tako je na primer:

  • Za unutrašnju upotrebu proizvoda dovoljno farbanje, hladno cinkovanje ili plastificiranje;
  • Za spoljašnju upotrebu proizvoda neophodno toplo cinkovanje, a po zahtevu i završna farba;

Pripreme za površinsku obradu se vrše po standardima ISO 8501 i ISO 8502 što se češće zahteva u off-shore industriji.


Vrste površinske obrade metala koje se najčešće vrše su sledeće:

Peskiranje je najbolja priprema metala za bilo koju dalju površinsku zaštitu. Peskiranjem se sa metala mogu skinuti ostaci raznih boja i rđe.

Galvanizacija je proces u kojem cink, nerđajući metal, oblaže više korozivnih metala, kao što su gvozđe i čelik.
Budući da je cink reaktivan više od gvozđa ili čelika, on prvi oksidira i tako štiti od korozije. Galvanizacija se radi po standardu ISO 1456, a debljina sloja je 8-15 mikrona.

Toplo cinkovanje ostvaruje dugotrajnu otpornost na koroziju. Proces obuhvata hemijsku pripremu i cinkovanje materijala koji je potrebno prilagoditi za projektante, proizvođače i na kraju korisnike. Pri toplom cinkovanju pripremljeni materijal se potapa u rastop cinka na temperaturi 430-460 °C. Toplo cinkovanje se radi po standardu ISO 1461.

Farbanje metala je tehnika kojom se metal štiti od procesa korozije. Farbanjem metala se ne postiže samo lep izgled već se metalnim površinama pruža i adekvatna zaštita. Proces se obavlja po standardu ISO 12944. Farbanje je dostupno u svim RAL bojama.

Plasificiranje metala je proces kojim se po naelektrisanom komadu metala posipa prah suprotnog polariteta iz pištolja za elektrostatsko prašenje. Elektricitet pomaže da se prah privuče gde ga nema, a da se odbije gde je nanešen. Pošto prah funkcioniše kao izolator, budući da je poliuretanskog sastava, pri daljem nanošenju novi sloj otpada od pokrivenog dela, tako da na kraju dobijamo ravnomerno raspoređen sloj koji se pri polimerizaciji na 180°C pretvara u ravnomerano raspoređenj sloj zaštitne plastike. Plastificiranje je dostupno u svim RAL bojama.


Svi tretmani se obavljaju u skladu sa važećim standardima, tako da su količina slojeva i debljina u mikronima različite. Todebo može da kontroliše debljinu slojeva po standardu ISO 2360, a po zahtevu klijenata može uraditi i izveštaj o farbanju.

Mogućnosti koje vam pružamo u saradnji sa renomiranim i sertifikovanim partnerima za obradu metala su mnogobrojne. Ukoliko postoji potreba za drugim vrstama površinske obrade, kontaktirajte nas kako bismo pronašli način da ispunimo vaše zahteve.