Close

GEZONDHEID - VEILIGHEID - MILIEU

Een verantwoord gebruik van de natuur en natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu zijn basisprincipes van onze bedrijfsvoering.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid jegens onze collega’s, leveranciers en alle partijen die betrokken zijn bij het productieproces, alsook ten opzichte van het milieu,waarvan wij de hulpbronnen op verantwoorde wijze gebruiken. Door de handhavingvan de normen ISO 14001 en ISO 18001 voldoen wij aan alle vereisten voor gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ) gedurende onze productieactiviteiten.Todebo behaalt succes op het gebied van HSEQ en voldoet aan de meest veeleisende industriële normen door gedefinieerde regels en procedures tijdensde dagelijkse werkzaamheden toe te passen.

Onze reputatie op het gebied van HSEQ heft een positief effect op de hele organisatie en daarom streven wij er voortdurend naar om devolgende doelen behalen:

 • De realisatie van langdurig werk: nul ongevallen op het werk, verhoogd veiligheidsbewustzijn en preventie van letsel en absentie.
 • De verwezenlijking en het behoud van de reputatie als goede werkgever.
 • De erkenning, acceptatie en minimalisering van risico’s
 • Het behoud van het milieu: minimalisering van het negatieve effect op het milieu en voorkoming van schade aan het milieu.
 • Het voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers en onderaannemers.


Elke medewerker heeft specifieke verplichtingen waaraan hij zich moet houden tijdens de uitvoering van zijn taken. Ook hebben alle werknemers het recht om activiteiten te starten of te stoppen volgens de regels en procedures indien, naar eigen inschatting, het risico bestaat dat ze niet kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsregels en vereisten met betrekking tot het behoud van de natuurlijke omgeving. Het is de plicht van de medewerkers om hun toezichthouder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Dit type bedrijfsvoering wordt op de volgende wijze verwezenlijkt:

 • De werkzaamheden worden door professionals uitgevoerd.
 • We gebruiken een gecertificeerd HSEQ Management Systeem.
 • We werken met doelstellingen die regelmatig worden beoordeeld, geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.
 • We streven ernaar om de juiste middelen voor bescherming en veiligheid ter beschikking te hebben om mensen, materialen en het milie, zoveel mogelijk te beschermen. We elimineren en/of verminderen risico’s bij het uitvoeren van onze werkzaamheden om onze werknemers en andere medewerkers niet bloot te stellen aan industriële gevaren. We onderzoeken voortdurend nieuwe methoden en/of hulpmiddelen die een zo min mogelijk negatief effect hebben op het milieu. We communiceren openlijk over onze resultaten met betrekking tot HSEQ.

 We creëren een omgeving waarin onze werknemers en andere werknemers/partners toegewijd zijn aan het behalen van de doelstellingen met betrekking tot HSEQ.


Wij dragen zorg voor zowel onze leveranciers, opdrachtgevers en medewerkers, als de bescherming van het milieu. We hebben een nul-afvalbeleid (ISO 14001) en we geloven in recycling.


EN 1090-2


KWALITEITSSYSTEEM

Het doel van ons bedrijf is kwalitatieve en ‘just in time’ levering. Door middel van selectie van betrouwbare leveranciers en toeleveranciers, voldoen de eindproducten aan alle vereisten die met de opdrachtgevers zijn afgesproken. Met ons zeer gemotiveerde team en het geïntegreerde SAP-systeem, waarmee het gehele productieproces wordt geanalyseerd, gepland en gemonitord van bestelling tot levering, voldoen onze producten en diensten aan alle verwachtingen.

Met gecertificeerde lassers en de ISO 3834-2 en EN 1090-2 norm borgen wij de kwaliteit van uw producten.
Certificeringen:
 • Producten kunnen worden geleverd conform alle voorkeurscertificeringen en/of andere vereisten volgens de normen van Lloyd’s, ABS, DNV, GL, BV en andere adviesbureaus;
 • Lassen kan worden uitgevoerd conform vereiste certificeringen (o.a. PED, KIWA, ASME)
 • Er zijn verschillende certificeringen verkrijgbaar op aanvraag.

We zijn continu bezig met het verbeteren van het productieproces en het verbeteren van het kwaliteitssysteem waardoor we efficiënter kunnen werken en onze opdrachtgevers nog beter kunnen helpen.